FANDOM


Compound wordEdit

From Hitrajtoj ("the Human Rights"), ganco ("a whole") and zacego ("a declaration", "a solemn speech") > "the declaration for the whole, about the Human rights"

Proper nounEdit

 1. The UDHR, the Universal Declaration of Human Rights

Other writingsEdit

Хитраıтганцзацего

حِترَيتقَنصطَصأفْ

힡ᄙᅢᇀ간쓰ᅀᅡᆻ어고

人權全句大고, 𠔽權𠓴𠯶𠘲고

Translation proposalEdit

Ittajloma zactajloEdit

Ĉia hitoj sŭaboda dignen kaj rajten selba saldiĝas. Kapiĉismo kaj umŏjo esta, selbandkul sible kulestendas.

2 tajloma zactajloEdit

Ĉiu la Zacegen zacegiĝestas ĉia rajtos kaj ĉia sŭabodos rasen kaj haŭtaŭanen kaj genandesten kaj lingen kaj hajlismen kaj politikumŏjen kaj ĉia anda ismumŏjen kaj gukesten kaj socialesten kaj adelesten kaj saldiĝesten kaj ĉia anda esten andismene gutidiĝopas.

Kajege, gukestas hite guka od landa politikdesten kaj reguldesten kaj ojgukdesten andismanes, la guko od lando ŭiestam kaj ŝuciĝam kaj ŭiestetanem kaj ia ŭiregulighalton iĝam.

3 tajloma zactajloEdit

Ĉia iĉesto saldon kaj sŭabodon kaj ŭia sekuron rajtas.

4 tajloma zactajloEdit

Niu endigon kaj bantigon iĝanes; endigo kaj bantistkomerso ia esten verbitaj das.

5 tajloma zactajloEdit

Niu lazaregigon kaj leega kaj hitane kaj ajbiga kastojn kaj igojn iĝas.

6 tajloma zactajloEdit

Ĉiu ĉien ŭia regulhitesta agnoskon rajtas.

7 tajloma zactajloEdit

Ĉiuj regulegol selba da regulegos selba ŝucon andismene rajtas. Ĉiuj la Zacegon leikas andismenos kaj lie andismenol igismos selba ŝucon rajtas.

8 tajloma zactajloEdit

Ĉia hito gukregulegos od regulegos agnoskiĝas iĉeka rajtojn mocatas igojs uza javiton opvajsa gukregulaben rajtas.

9 tajloma zactajloEdit

Niu niregule haltnemiĝendas kaj abhabiĝendas kaj ikendiĝendas.

10 tajloma zactajloEdit

Ĉia hito, rajtejn kaj endejn od ĝiol leigzaca gutesten destas sŭaboda andismigane regulabos andismene populvore hŏregiĝon selbege rajtas.

11 tajloma zactajloEdit

 1. Ĉia leigzaciĝesta hito ĝia igismesto ĉia ŭiŝucol enda tagatoj tagatiĝesti das populvora regulabhŏregen regule miriĝopigiĝel nileigiste enmiriĝas.
 2. Niu gukrajtismen od ojgukrajtismen igiĝim leigo dines igojs od iglupojs kastiĝas. Lie, leigo igiĝam iĝopis kastos leigan iganes.

12 tajloma zactajloEdit

Niu niregule ŭisaldol kaj sibleltidestol kaj vonabol kaj hanismol lemirojn kaj socialnamol leigojn iĝas. Ĉia hito, lia lemirojs kaj leigojs, regulegos ŝucon rajtas.

13 tajloma zactajloEdit

 1. Ĉia hito ia guknaken sŭaboda ikon kaj vonabelekton rajtas
 2. Ĉia hito ia gukon ŭiaĉ osikon kaj ŭigukol bakikon rajtas.

14 tajloma zactajloEdit

 1. Lejagiĝam, ĉia hito ŝucabon sukon kaj andera guken ŝucabon gutidon rajtas.
 2. La rajton politikane leigos estas leigzacen kaj Una Gukaj cihlojs kaj ismojs oba igen uzopanes.

15 tajloma zactajloEdit

 1. Ĉia iĉesto gukeston rajtas.
 2. Niu gukestos kaj gukeston andiga rajtos niregule osiĝopas.

16 tajloma zactajloEdit

 1. Hitegjaros, hitano kaj hitino rasen kaj gukesten kaj hajlismen andismene ŭedon kaj voncukuron rajtas. Hitano kaj hitino ŭedformalen kaj ŭedtajmen kaj ŭedanten selba rajtoj estas.
 2. Ŭedo opol, vorŭedistaj sŭaboda ĉiesta selbzaco estendas.
 3. Sibleltidesto socialesta eŭtjuna kaj iĉeka estido da, socialestos kaj gukos ŝuciĝon rajtas.

17 tajloma zactajloEdit

 1. Iĉome kaj ojkule, ĉia hito obladon selbe rajtas.
 2. Niu ŭia oblados niregule osiĝopas.

18 tajloma zactajloEdit

Ĉia hito ismetsŭabodon kaj umŏjsŭabodon kaj hajlismsŭabodon rajtas; la rajto hajlismandrajton kaj glaŭbandrajton kaj vajsigos kaj uzismojs kaj hajlmahos kaj hajluzismegojs populvoren kaj vonaben iĉome kaj ojkule hajlismon kaj glaŭbon estiga sŭabodon enestendas.

19 tajloma zactajloEdit

Ĉia iĉesto hjalsŭabodon kaj hansŭabodon rajtas. Lios, ia vjomboĉ vajsidojn kaj ismetojn nigukante serĉa kaj osesta kaj vajsiga rajto estas.

20 tajloma zactajloEdit

 1. Ĉia hito niboritismaj ojunon kaj kulismon rajtas.
 2. Niu kulismesten estendas.

21 tajloma zactajloEdit

 1. Ĉia hito orte od sŭabode elekta estigistojl ŭigukreguligen igon rajtas.
 2. Ĉia hito ŭigukpopulofisojn andismene eniĝon rajtas.
 3. Populrahbo gukregulopeko das; la rahbo selbtajme estiĝendas hajma selbgancelektos od elektsŭabodon estigas selba modos hanendas.


Ellingiĝestas  Translation underway

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.